THÔNG TIN THANH TOÁN:

(Chủ tài khoản: TRAN VIET CUONG)

– TECHCOMBANK:

  QR TECHCOMBANK

 

– MOMO:

qr momo 

 

– ZALO PAY:

qr zalopay