Thông tin thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

- Chủ tài khoản: Trần Viết Cường

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) Số tài khoản: 01791167101 (hoặc 0964480404)

Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) Số tài khoản: 19034100963011 (hoặc 0916615598)

- Ngân hàng Quân Đội (MB Bank ): 012 012 747 2323 (hoặc 0916615598)